Català
Castellano

Activitats


Investigació Científica 


Las primeres activitats que va realitzar l’associació Catalana del Càncer estaven emmarcades en la investigat científica i orientades a trobar principis actius que permetin la major efectivitat de les teràpies convencionals.


Teràpies Complementàries

  • En l’actualitat, l’associació realitza activitats de ajuda directe als malalts i als seus familiars, promovent les TERÁPIES COMPLEMENTÀRIES.
  • En els països mes avançats del mon, no es concebeix la curació del càncer només amb les dos teràpies convencionals (quimioteràpia i radioteràpia), sinó amb un conjunt de teràpies dissenyades en cada cas. Set, vuit, fins a dotze teràpies diferents poden complementar i potenciar les teràpies convencionals.
  • En cap cas es tracta de substituir una teràpia per una altre, sinó de complementar. Sumar, mai restar. Augmentar les possibilitats de la curació i de vida.
  • El objectiu es oferir ais malalts de càncer, de Catalunya i de tota Espanya, les mateixes possibilitats de curat que tenen en els països mes avançats.
  • Això suposa "importar" aquestes TERAPIAS COMPLEMENTÀRIES, promoure-les i donar-les a conèixer.
  • Suposa,   per  altre  part,   el  disseny  del   Programa  Terapèutic Complet, que cada malalt necessita.
  • El Programa Terapèutic complert estarà constituït per la Quimioteràpia i la Radioteràpia (i la Cirurgia) que en cada cas els oncòlegs determinen, però es complementa amb les demés teràpies, en la manera que cada malalt necessiti, dissenyant, en cada cas, el seu Programa Terapèutic Complet que ofereix les majors possibilitats de curat.

 

Ajuda Humanitària i Assessoraments Específica

 • També, la Associació Catalana del Càncer, realitza activitats humanitàries d’ajuda als malalts i ais seus familiars, mitjançant voluntaris especialitzats. Inclou, a demés, assessoraments específics.

 

 

 

 

Psicooncología curativa