Català
Castellano

Recomanacions del Jhon Hopkins Hospital

Presentem les interessantíssimes recomanacions que realitza El Jhon Hopkins Hospital d'Estats Units, per a tots els malalts de càncer, i també per a totes les persones, pel seu caràcter profiláctic.

Es critica la quimioteràpia. Això podria permetre una interpretació errònia en el sentit de substituir la quimioteràpia per recomanacions certament molt importants. Aquesta interpretació seria errònia en tal sentit de substitució, la qual cosa l'Associació Catalana del Càncer, en cap cas recomana.

No es pot substituir cap teràpia indicada pels metges oncólegs, mentre la ciència no hagi demostrat l'existència real de teràpies sustitutories, per la qual cosa han d'entendre's aquestes ajudes complementàries en el sentit de complementar les teràpies oncològiques indicades.

És cert que la quimioteràpia produeix efectes secundaris, com també els presenta, pràcticament la totalitat de les medicacions, però no s'ha de menysprear cap medicació mentre els efectes secundaris no siguin superiors al benefici terapèutic, per la qual cosa recomanem vivament les indicacions del John Hopkins Hospital com a ajudes sempre complementàries.

Consejos del hospital john hopkins para combatir el cancer

Diversos Tratamientos Anticáncer

 

 

 

 

 

Psicooncología curativa